torsdag 3. mars 2011

"Det Hvite Båndet" Onsdag 16e mars kl 19

Züchtigen die schamlose !

Hvordan kunne Hitlerriket oppstå i hjertet av det til synes humane Europa? Finner vi noe av svarene i Sigmund Freuds "Om obehaget i kulturen" der han viser at det borttrengte vender tilbake som neuros eller sykdom. Og som kan vise seg i kunsten. Er det meningsfullt å tenke at den anale, autoritetstro, Wilhelminske karakter førte til prosjeksjon av det onde til den andre, i dette fall til det onde barnet? Og hvordan har synen på kvinnen agerets ut i patriarkale samfunn? Flere intellektuelle har gitt sine bidrag til forståelsen og oppløsningen av denne karaktere; Heinrich Mann, Wilhelm Reich, Thomas Bernhard, Elfride Jelinek, Klaus Theweleit, Alice Miller.....
Hvor står vi i dag?

Michael Hanekes
"Das Weisse Band" fra 2009 er en av flere film fra ham som prøver å utforske denne "Den mentale istid" i sine land Østerrike og Tyskland. Historien utspiller seg i den Nordtyske landsbyen Eichwald rett før første verdenskrig bryter ut. Mystiske og dramatiske hendelser ryster befolkningen i dette strengt religiøse samfunn. Den nye skolelæreren forteller historien og han lærer selv noe om skyld og skam.

Haneke (f 1942), sønn til en filmregissør og en skuespillere, skolerte seg tidlig innen film, kunst og kultur. Fra 1970-tallet laget han TV-film. Om "Den mentale istid" i Østerrike laget han filmene "Den sjunde kontinenten", "Bennys Video" og "71 fragment". Mest kjent her er "Funny Games" fra 1997 og "Pianolærerinnen" fra 2001 etter Jelineks roman.

"Det Hvite Båndet" fikk Gullpalmen i Cannes og er 2 tim 20 min, tysk tale, norsk tekst

Sesam hilser Deg velkommen til Instant Psykoanalyse!

1 kommentar:

Anonym sa...

Vi ble elve som så Hanekes empatiske og imponerende tidstro mentalitetsskildring fra året før det store kriget brøt ut. Stillsom og med intime interiører fra de ulike sosiale skiktene i dette innlukkede, autoritære samfunn.
Dette var den kjente verden for mange av våre besteforeldre og mange av dem kjempet livet igjenom for å befrie seg fra skyld og skam. Brüll