mandag 3. februar 2014

"Danton" onsdag 12 februar kl 19


Liberte      Egalite      Fraternite

Den franska revolutionen som inleddes 1789 är demokratins vagga. En ny värld skulle skapas och människan skulle vara alltings mått. Religion och samhällsklasser skulle försvinna.
Folkvälde, humanism, vetenskap och förnuft skulle råda.
Kampen om ideer och makt tog nya former och politiska grupperingar konfronterades.
Moderata Girondister stod mot fundamentala Jakobiner.
Det är år 2 i den nya kalendern.
Mitt i striden utmanar Georges Danton (1759-1994, spelad av Gerard Depardieu) de två flygelparterna och försöker skapa en period av mer fredliga diskussioner om framtidens politik.
Danton är folkvald ledare av säkerhetsutskottet i nationalförsamlingen och är administrationsråd över Paris.
 Hans motsåndare blir förre medkämpen Maximilien Roberspierre (spelad av Wojciech Pszoniak).

Andrzej Wajda (f 1926) är Polens og en av europas mest inflytelserika filmregissörer.
Under sin långa karriär har han skapat över 50 filmer, de flesta med anknytning till viktiga samhälleliga förhållanden och problem.
Vi nämner här Aska och diamanter från 1956, Marmormannen från 1971 och Järnmannen från 1981, alla tre berömda filmer om det moderna Polens efterkrigshistoria.

Danton är från 1983 och skall ses som en kommentar till det då aktuella politiska tillståndet i Polen då general Jaruzelski genom en militärkupp julen 1981 hade avskaffat den spirande demokratin och fänglslat ledaren för folkets fackförening Solidarnocs, Lech Waleza.

Filmen är 1 tim 40 min, franskt tal och norsk text.

Allons enfatns a' Sesam! Prenez un ami!

Ingen kommentarer: